צור קשר כעת עו"ד דלית ויטון. נייד:
0524-617406

צוואות ירושות ועזבונות

צוואה

משרדנו מתמחה בניסוח משפטי מקצועי ומדויק של צוואות ומתן שירותי עריכת צוואה מכל הסוגים, וכן בטיפול בענייני ירושה שונים, כגון: הגשת בקשות לצווי ירושה, בקשות לצווי קיום צוואה, טיפול בהתנגדויות, וכן בעיזבונות.

כל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה, בה יוכל לקבוע את רצונו כיצד לנהוג ברכושו ובקניינו לאחר יום פקודתו. במעמד כתיבת הצוואה למעשה נותן המצווה ביטוי לכל מה שהוא סבור שעל המסמך להכיל גם רכושית וגם נותן ביטוי לרצונותיו האחרות שהוא מעוניין כי היורשים ידעו לאחר מותו.

בצעד זה ה מסדיר המוריש בצוואתו את ענייניו כלפי היורשים וכלפי כולי עלמא על פי דרכו ורצונותיו. ולכן ישנה חשיבות רבה לאומד דעתו של המצווה.

צוואה מעגנת בכלים משפטיים את רצון המצווה ועל המוצאים לפועל לפעול לפי רצונו ולקיים את רצונותיו כלשונן. הצוואה משקפת אפוא את האוטונומיה של המצווה ואת זכותו החוקתית בקניינו כיבוד רצונו של המת להורות מה ייעשה ברכושו הינו חלק ממתן כבוד אחרון למת ולרצונותיו. רכושו של אדם לאחר מותו יקרא עזבון.

החוק דורש כי צוואות תעשה מרצונו חופשי של המצווה וללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנים ו/או לחץ של נהנה כשלהו על המצווה. למעשה החוק נותן משקל רב לזכות המנוח להחליט מה ייעשה בנכסיו לאחר פטירתו, אפילו תוך הדרת היורשים לפי דין מזכויותיהם כיורשים אם הוא חפץ בכך.

קיימים מספר סוגי צוואות :צוואה בעל פה, צוואה בכתה, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות.

רק באמצעות צוואה הנעשית בהתאם לחוק יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו ובנכסיו כפי רצונו. תרחישים רבים יכול להיות לאחר מות מוריש ולא תמיד המשך החיים מתנהלים על פי מה שהיה בעבר ולכן הצוואה יכולה להבטיח מימושה על פי כוונת המצווה.

ביטוחים אינם נכללים בכלל העיזבון, אלא אם הותנה בצוואה בצורה מפורשת שהם מגיעים לעיזבון.

צוואה תהא תקפה ללא הגבלת זמן, כל עוד לא נערכה צוואה אחרת במקומה.

קישור לחקיקה רלוונטית:

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

שינוי גודל גופנים
× וואטסאפ whatsupp