צור קשר כעת עו"ד דלית ויטון. נייד:
0524-617406

פיצול נחלה – פיצול מגרש וזכויות בניה מהנחלה

פיצול מגרש וזכויות בניה מנחלה מותרת מבחינת רמ"י רק באמצעות תב"ע – בהתאם להוראת האגף החקלאי מס' 62 של רמ"י כאשר הזכויות במגרש יוענקו למי שבעל הנחלה יורה.

עפ"י החלטת היסוד של רמ"י החלטה 979 (היום הינו 1523) ניתן לבצע פיצול של מגרש מנחלה כנגד תשלום בסך השווה לשליש משווי המגרש בשוק החופשי. ההחלטה אינה מגבילה את מספר הפיצולים ולכאורה מי שמשלם "דמי רכישה" יכול, מבחינת רשות מקרקעי ישראל, לפצל יותר ממגרש אחד מחלקת המגורים של נחלתו בכפוף לתב"ע החלה במקום כאשר בית בעל המשק לעולם ישאר עם יתרת השטח והזכויות החקלאיות והחברות באגודה.

פיצול מגרשים מנחלה (פיצול נחלות)

ניתן ואף רצוי מאוד לבצע פיצול נחלה באמצעות תב"ע נקודתית לשטח חלקה א' של הנחלה בהתאם ובכפוף להנחיות התכנון של תמ"א 35 ותמ"מ הנוגעת לאותו מחוז
בניגוד לדיעה הרווחת ניתן לפצל גם מגרשים בגודל שטח גדול מ 500 מ"ר בהתקיימות תנאים מסויימים.

במעמד אישור הפיצול ע"י רמ"י לא משלמים לרמ"י כל תשלום. בעת ביצוע פעולה במקרקעין היינו מכירת זכויות השטח המפוצל אז, ובהתאם לחוק המקרקעין, ידרש בעל הנחלה לשלם עבור התב"ע המפצלת.

כתנאי להסכמת רמ"י לפיצול ידרש בעל הנחלה לשלם לה תשלום הקרוי "דמי הסכמה" לפי המסלול שיבחר בעל הנחלה מתוך 3 המסלולים הקיימים , ולאחר התשלום יהיה בעל הנחלה פטור לצמיתות מכל תשלום לרמ"י בגין זכויות בניה בחלקת המגורים בעת מכירת נחלתו. ובכלל זה גם פטור מתשלום על דמי הסכמה לפרצלציה למעט תשלום היטל השבחה על תב"ע משביחה ככל וקיימת , לוועדה המקומית לתכנון ובניה אלא שדבר יעשה בהתאם לחוק המקרקעין רק בעת ביצוע שימוש בכוח של תב"ע היינו בעת העברת הזכויות – אירוע מכירה.

פרצלציה למגרש בשטח נחלה

פרצלציה הינו הליך תכנוני והליך קנייני בכדי לסיים את הליך הפרצלציה ו/או הסכם המכר יש להכין מעבר לתב"ע תכנית לצרכיי רישום (תצ"ר) ע"י מודד מוסמך ואז ניתן יהיה לרשום את הזכויות ואת הפרצלציה ברשם המקרקעין.

הכותבת, דלית ויטון, הינה עורכת דין ומתכננת בעלת ידע ומומחיות ייחודית במגזר החקלאי

שינוי גודל גופנים
× וואטסאפ whatsupp