צור קשר כעת עו"ד דלית ויטון. נייד:
0524-617406

הסכם מכר מקרקעין

הסכם מכר מקרקעין

למשרדנו  הידע והיכולת ללוות רוכשים  בהליך רכישת נכס כולל התמחות מיוחדת בייצוג לקוחות ברכישת נכס מול חברה משכנת והבטחת זכויותיהם בחברה המשכנת.

אך ורק עורך דין מוסמך לערוך מסמכים משפטיים וביניהם חוזה מכר מקרקעין.

תחום עריכת החוזים בכלל וחוזי המכר בפרט הינו תחום מורכב שעל העוסקים במלאכה מוטלת אחריות רבה לכל מילה ומשפט בחוזה קיימות השלכות משפטיות מרחיקות לכת לטובה ולרעה אחד מהצדדים. הזהירות הנדרשת והאחריות הקפידה הנדרשת בעריכת חוזה מקרקעין הינה עצומה.

על החוזה לשקף את רצון הצדדים וליצור  מנגנוני הגנה לצדדים בעת הפרת חוזה. כל חוזה אמור להיבנות באופן מדוייק לצרכי הצדדים על בסיס נתוני המקרקעין  בצירוף מנגונני ההגנה. מכאן שהורדת חוזים מהאינטרנט חושפת את הצדדים לבעיות שכן החוזה אינו מותאם בדיוק לצרכיהם.

משרדנו מיומן בהסכמי מכר , החל משלב בדיקת פרטים אודות המקרקעין וזיהוי בעלי בזכויות במקרקעין ,בדיקת נסח טאבו ו/או זיהוי בחברה המשכנת , בדיקת תיק הבניין של המקרקעין בוועדה לתו"ב של הרשות העירונית,  רישום הערת אזהרה בטאבו ו/או בחברה המשכנת, מילוי טפסי מש"ח , ועוד בדיקות רבות .

 חקיקה רלוונטית :

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

חוק המכר, תשכ"ח-1968

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969

חוק המשכון, תשכ"ז-1967

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974

חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960

שינוי גודל גופנים
× וואטסאפ whatsupp