צור קשר כעת עו"ד דלית ויטון. נייד:
0524-617406

זכויות בניה בנחלה

זכויות בניה בנחלה חקלאית נקבעות על ידי בעלת הקרקע רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ועל ידי ועדות התכנון והבניה באמצעות תכנית תב"ע שני גורמים נפרדים מהותית קניין ותכנון אשר אין ביניהם תלות

זכויות בניה בנחלה נגזרות מתמ"א 35 (תכנית מתאר ארצית) ומהתמ"מ (תכנית מתאר מחוזית ועל בסיסן נכתבת התב"ע (תכנית מתאר עירונית) שנערך ע"י הרשות העירונית ומתכנית מתאר מקומית שערך המושב ולעיתים תכנית מתאר נקודתית הקיימת על הנחלה הספציפית בלבד, הכל לפי ההירכיה התכנונית הנ"ל, כפי שניתן להבין הניתוח האדריכלי קודם ומשלים את הניתוח המשפטי.

.

הגבלות והגדרות חוזיות של רמ"י

בעלת הקרקע – רמ"י מגדירה את בעל הזכויות בנחלה כ"שוכר" והיא מגדירה אשר יכול לפעול בנחלה רק על פי הסכם החכירה שנכרת עם האגודה השיתופית החקלאית אליו כפוף החוכר בעצם חברותו באגודה – היינו מדובר בהגבלה והגדרה חוזית . רשות מקרקעי ישראל קבעה כי בנחלה חקלאית ניתן לבנות עד ארבע !! יחידת דיור בשלש מבנים : יחי"ד לבית בעל משק ובצמוד לו יח"ד במבנה אחד וכן יחי"ד לבן הממשיך במבנה נפרד ועוד יחי"ד רביעית במבנה נפרד. רמ"י מגדיל בדיוק את גודל המבנים למגורים בנחלה. בנוסף מאפשר כיום רמ"י לביצוע שימושים לא חקלאיים בנחלה בכפוף לתכנית תב"ע מאושרת, ושימושים חקלאיים בהתאם להמלצת משרד החקלאות.

זכויות בניה בנחלה על פי רשויות התכנון

לאחר שבעל הקרקע אישר אילו פעולות ניתן לבצע במקרקעין הרי שהם תלויים בוועדות התכנון המכתיבות את זכויות התכנון למגורים לשימושים לא חקלאים וכו' מבחינת כמות מטרים עיקרי שירות,גודל גובה וצורת המבנה מרחק ממבנים בנחלה חניה וכו' הכל באמצעות תב"ע.

דמי היתר:

כל שטח שחורג מ 375 מ"ר (160 מ"ר בעל משק, 160 מ"ר בן משיך ועוד 55 מ"ר דוש שלישי) יחוייב ברמ"י בדמי היתר אשר יחושבו על ידי השמאי הממשלתי בהתאם שווי למגורים הספציפי באותו ישוב.

זכויות בניה לשימוש חקלאי

כאמור בנוסף לזכויות הבניה למגורים ניתן לבנות בכל נחלה מבנים חקלאיים כגון : סככות, מחסנים, בתי אריזה, רפתות, לולים, וכו' בהתאם להתוויית ואישור מדרש החקלאות ובכפוף להיתר בניה מועדות התכנון והסכמת בעל הקרקע (רמ"י)

הכותבת דלית ויטון הינה עורכת דין ומתכננת בעלת התמחות ייחודית במגזר החקלאי

שינוי גודל גופנים
× וואטסאפ whatsupp