צור קשר כעת עו"ד דלית ויטון. נייד:
0524-617406

בוררות באגודות שיתופיות

בוררות הינה דרך מקובלת ומומלצת בעיקר ע"י בתי המשפט כדרך לפתרון סכסוכים ( בניגוד לגישור על הבורר להכריע בסכסוך במתן פסק דין ולא לנסות למצוא פשרה).

ברוב התקנונים של האגודות שיתופיות קיימת הוראה המחייבת פנייה לבוררות במקרה של סכסוך בין האגודה לחבריה או בין החברים בינם לבין עצמם. כן קובע התקנון מי המוסד המוסמך למנות את הבורר או לנהל את הבוררות.  ובמקרה כזה ימנע בית משפט מלדון בתובענה שבפניהם. אלא עם מדובר בעניין שלבורר אין סמכות להכריע בו למשל בנושאים חוקתיים וסעדים זמניים ו/או קבועים מסויימים, כמובן שלאחר הכרעת בורר ניתן לפנות לבית משפט בערעור על החלטת הבורר ו/או ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות ו/או עתירה מנהלית נגד החלטות רשם האגודות השיתופיות בנושאים הקשורים לאגודה ו/או לחוכר זכויות בנחלה ו/או לכל הקשור לנחלה.

שינוי גודל גופנים
× וואטסאפ whatsupp